Укр / 

Система якості

Система якості

В 2012 році вперше серед підприємств м'ясопереробної галузі пройшло сертифікацію по схемі FSSC:22000 - систем менеджменту  безпечності харчових продуктів (СМБПХ), в основі якої лежать міжнародні та незалежні стандарти ISO 22000:2005 та ISO/TS 22002-  1:2009 / PAS 220:2008. Це дозволило перейти на якісно вищий рівень забезпечення безпечності продукції в ланцюгу від  постачальника до виробника і до споживача.

Схема сертифікації FSSC ( Сертифікація Систем Харчової Безпеки) розроблена на основі стандарту Менеджменту безпечності  харчових продуктів ISO 22000, принципів ХАСП та вимог ПАС 220( додаткові вимоги до виробництва).

Мета даної схеми сертифікації управляти безпечністю продукції в ланцюгу від постачальників сировини до виробника кінцевого  продукту.

Важливою умовою для забезпечення дієвості даної системи є підтримання на високому рівні санітарно – гігієнічного стану робочого  середовища виробництва, проведення своєчасного обслуговування обладнання, виробництво продукції згідно вимог національних  стандартів.

Дана система передбачає управління виробництвом продукції з алергенами ( це розподіл виробництва по зонам, маркування  продукції згідно Технічного регламенту).

Впроваджена система гарантує споживачеві, що продукт дійсно якісний та безпечний.

Впровадження на підприємстві міжнародних стандартів впливає на рівень конкурентоздатності та розширення ринку збуту,  завоювання довіри споживачів.